’Çevre izni’ zorunluluğu getirildi

’JeotermalJeotermal enerji üretim tesislerine çevre izin ve lisansı alma zorunluluğu getirildi