Azerbaycanda teknopark kuracak

’TeknoparkTeknopark İstanbul ve Azerbaycan İnovasyon Ajansı Yüksek teknolojiler alanında işbirliği konulu bir anlaşmaya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakatta Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin yüksek teknoloji merkezi haline getirilmesi ve Yüksek Teknoloji Parklarının kurulmasına yönelik maddeler yer alıyor. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Türkiyede yüksek teknoloji ve özellikle derin girişimciler alanında edindiğimiz tecrübeleri Azerbaycana aktaracağız. Anlaşma kapsamında kurulacak teknoloji parklarında yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi için destek sunacağız dedi